MENU

Cesta za sluncem

PRAXE A ZKUŠENOSTI

Po ukončení studia jednooborové psychologie na UP v Olomouci v roce 2002 jsem začal získávat praxi v psychoterapii a psychodiagnostice v Psychosociálním centru Přerov. Jde o ambulantní zařízení zabývající se komplexní psychiatrickou a psychologickou péčí. V průběhu tohoto období jsem složil atestaci z klinické psychologie a později také zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii.
Při České společnosti pro analytickou psychologii, jejímž jsem členem, jsem absolvoval  pětiletý psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Jde o integrativní psychoterapeutický přístup, využívající řadu metod a technik vedoucích k vypořádávání se s psychickými poruchami, obtížemi či zátěžovými a náročnými životními situacemi. Zároveň také slouží k důležitému sebepoznávání a tím rozvoji osobnosti.
V této psychoterapii se mimo jiné využívá práce se symbolem, se sny, imaginací a různých technik sebevyjádření. Vzhledem k tomu, že každý člověk a jeho životní příběh je jedinečný, vyžaduje každé psychoterapeutické setkávání také jedinečný přístup. 
Dlouhodobé praxe jsem absolvoval také na lůžkových odděleních v psychiatrických léčebnách v Kroměříži a ve Šternberku. Vedl jsem stacionář pro psychotické pacienty při PSC Přerov. Několik let jsem vyučoval psychologii na Justiční akademii v Kroměříži.
V roce 2010 jsem založil vlastní praxi, ve které se zabývám psychoterapií, a také psychodiagnostikou dospělých.

Po ukončení studia jednooborové psychologie na UP v Olomouci v roce 2002 jsem začal získávat praxi v psychoterapii a psychodiagnostice v Psychosociálním centru Přerov. Jde o ambulantní zařízení zabývající se komplexní psychiatrickou a psychologickou péčí.

  V průběhu tohoto období jsem složil atestaci z klinické psychologie a později také zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii.Při České společnosti pro analytickou psychologii, jejímž jsem členem, jsem absolvoval  pětiletý psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii a jungovské psychoterapii. Jde o integrativní psychoterapeutický přístup, využívající řadu metod a technik vedoucích k vypořádávání se s psychickými poruchami, obtížemi či zátěžovými a náročnými životními situacemi. Zároveň také slouží k důležitému sebepoznávání a tím rozvoji osobnosti.V této psychoterapii se mimo jiné využívá práce se symbolem, se sny, imaginací a různých technik sebevyjádření. Vzhledem k tomu, že každý člověk a jeho životní příběh je jedinečný, vyžaduje každé psychoterapeutické setkávání také jedinečný přístup. 

Dlouhodobé praxe jsem absolvoval také na lůžkových odděleních v psychiatrických léčebnách v Kroměříži a ve Šternberku. Vedl jsem stacionář pro psychotické pacienty při PSC Přerov. Několik let jsem vyučoval psychologii na Justiční akademii v Kroměříži.

V roce 2010 jsem založil vlastní praxi, ve které se zabývám psychoterapií, a také psychodiagnostikou dospělých.